Administrace veřejných zakázek

Zajišťujeme organizaci zadávacího řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016Sb. Služby poskytujeme v plném rozsahu vývoje zakázky na stavební práce a to od prvotního záměru investora až po konečné předání díla.Nabízíme

  • technické poradenství nad stavebním záměrem
  • pomoc s projektovou přípravou
  • zajištění zadávací dokumentace
  • oznámení veřejné zakázky na profilu zadavatele
  • organizace výběrového řízení
  • uzavření smlouvy o dílo
  • konzultace v průběhu realizace stavby