Odhady cen nemovitostí

Nabízíme vyhotovení odhadu cen nemovitosti:

  • cena obvyklá
  • tržní hodnota
  • cena dle cenového předpisu