Technická pomoc

Nabízíme služby autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb a autorizovaného technika v oboru staveb zdravotnětechnických.Zajišťujeme

  • konzultace nad stavebním záměrem
  • poradenství v průběhu projekčních prací
  • technický dozor staveb
  • odborná vyjádření
  • výkon funkce autorizované osoby
  • inženýrskou činnost